Riešenia
Inteligentné manažované Wi-Fi siete na mieru
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
Príklady typických nasadení v rôznych odvetviach
Rýchla, bezpečná a spoľahlivá Wi-Fi nezávisí len od jedného, ale od mnohých komponentov sieťovej infraštruktúry, ktoré sú navrhnuté presne tak, aby spĺňali očakávania používateľov. To si vyžaduje pravidelný manažment a podporu, aby bola Wi-Fi sieť vždy stabilná a výkonná.

Služba aero:LINK umožňuje podnikom s obmedzenými kapacitami investičných prostriedkov alebo IT CAPEX alebo IT poskytovať rýchly, bezpečný a spoľahlivý prístup k bezdrôtovej sieti LAN na viacerých miestach a to aj bez potreby zamestnávať skúsených IT pracovníkov v oblasti bezdrôtových technológií.
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
Kancelárie a rozsiahlejšie priestory v budovách
Situácia:
Mať vybavené svoje kancelárske priestory pokročilou podnikovou Wi-Fi sieťou je dnes úplným štandardom. Používatelia potrebujú pristupovať do siete nielen s pracovným notebookom a smartfónom, ale aj s vlastnými zariadeniami (BYOD). Často sa potrebujú s nimi presúvať aj v rámci budovy a mať pritom súvislé a neustále dostupné pokrytie – tak, aby sa nemuseli zaoberať prepínaním medzi sieťami. Rovnako býva v tomto prostredí potrebné poskytnúť pripojenie aj návštevníkom a hosťom. Na rozdiel od klasických domácich Wi-Fi smerovačov, tie firemné musia byť schopné obslúžiť s vysokou prenosovou kapacitou a spoľahlivosťou desiatky používateľov naraz. V podnikovej sfére sú často vyžadované aj funkcie ako MDM (Mobile Device Management), QoS (Quality of Service), Traffic Shaping, Single Sign-On či štatistiky využívania aplikácii v sieti. Veľmi dôležitá je bezpečnosť samotnej siete pred zneužitím.
Riešenie:
Pripojenie cez aero:LINK je vhodné už pri nutnosti niekoľkých prístupových bodov, čiže už od menších kancelárií až po väčšie kancelárie či open-space priestory, v ktorých sa pre primárne alebo sekundárne pripojenie koncových zariadení používa práve Wi-Fi. Samozrejmosťou je jednoduchá a vysoká škálovateľnosť siete a možnosť nadstavbového riešenia mnohých prvkov bezpečnosti využitím produktu safe:LINK.
Príklady realizácií:
Kancelárske budovy a priestory spoločností Dôvera zdravotná poisťovňa, Ernst & Young, Decodom, Union poisťovňa, Ozeta.
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
Zdravotníctvo
Situácia:
Moderné nemocnice a polikliniky stále častejšie vnímajú starostlivosť o svojich klientov ako komplexnú úlohu. K dobrej skúsenosti pacientov a návštevníkov a tým aj k lepšiemu celkovému renomé zariadenia, prispieva aj poskytovanie bezplatného Wi-Fi pripojenia. Spoľahlivá dostupnosť internetu navyše vytvára moderné pracovné prostredie aj pre lekárov, sestry a ostatný personál zdravotníckeho zariadenia.
Riešenie:
Wi-Fi pripojenie v zdravotníckych zariadeniach výrazne zlepšuje komunikáciu s priateľmi a rodinou, znižuje u pacientov pocit izolácie, poskytuje zábavu a rozptýlenie počas liečby, alebo dokonca pacientom umožňuje aspoň čiastočný prístup k pracovným záležitostiam, ak to zdravotný stav dovoľuje.
Príklady realizácií:
Milosrdní bratia - univerzitná nemocnica s poliklinikou v Bratislave.
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
Školstvo
Situácia:
Vývoj technológií umožnil školám a univerzitám revolúciu vo vzdelávacích procesoch a pre pedagógov je nevyhnutné integrovať tieto technologické pokroky do vyučovacích metód. Okrem toho študenti nosia do školských lavíc vlastné mobilné zariadenia – používajú notebooky a tablety na zaznamenávanie poznámok, vyhľadávanie informácií alebo využívajú pokročilejšie aplikácie.

Študenti, rovnako ako učitelia, očakávajú, že si môžu pripojiť svoje zariadenia do internetu. Školy a univerzity musia byť nielen schopné zabezpečiť prevádzku svojich vlastných sietí a technológií, ale musia byť flexibilné aj na pripojenie svojich študentov za účelom podpory učebných procesov.
Riešenie:
V školskom prostredí sa často stretávame s požiadavkami na BYOD (Bring Your Own Device) alebo pokročilými nastaveniami QoS (Quality of Service) a Firewallom založenom na identite (Identity-Based Firewall), ktorý automaticky priraďuje pravidlá prevádzky, značky VLAN a limity šírky pásma pre príslušný typ používateľov.
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
HORECA
Situácia:
Segment HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne a poskytovatelia cateringu) zvykne využívať vo svojich priestoroch Wi-Fi rôznymi spôsobmi. Ich spoločnou črtou je však potreba kvalitného Wi-Fi pripojenia. Ako potvrdzujú aj mnohé prieskumy, v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach je spoľahlivé Wi-Fi jedným z kľúčových prvkov a podmienok spokojnosti zákazníkov, najviac však pre obchodných cestujúcich.
Riešenie:
Okrem kvalitného návrhu a realizácie ide s touto zložitou úlohou ruka v ruke aj kvalitné a garantované internetové pripojenie, ktoré môže zabezpečiť naša služba internet:LINK.

Ďalším komunikačným kanálom s vašimi návštevníkmi môže byť Wi-Fi prístupový portál aero:LINK SPOT, vďaka ktorému môžete svojich návštevníkov osloviť digitálnym marketingom, či využiť štatistiky a analýzy návštevnosti a využívania vašej siete. V neposlednom rade môžete monetizovať vašu Wi-Fi sieť zobrazovaním reklamy vašich alebo partnerských prebiehajúcich akcií.
Príklady realizácií:
Aquacity Poprad, Hotel Horizont Poprad, Hotel City Park Košice, Kaviareň TOTO Bratislava.
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
Predajne a obchodné centrá
Situácia:
Návštevníkov nákupných centier najviac charakterizuje očakávanie kvalitného a všadeprítomného Wi-Fi pripojenia, aj keď väčšinou len na krátku dobu. Najpoužívanejší je tu prístup na sociálne siete s rastúcim objemom prenášaných fotografií, videí vo vysokom rozlíšení, čo vyžaduje kvalitné pripojenie s vysokou priepustnosťou. Ešte závažnejšie však je, že používatelia sa pohybujú vo vysoko rušenom rádiofrekvenčnom prostredí mnohých desiatok predajní s vlastnou Wi-Fi sieťou.
Riešenie:
Takéto zložité prostredie potrebuje kvalitný dizajn riešenia, ktorý je súčasťou služby aero:LINK. Naše návrhy sú s prihliadnutím na prostredie a spôsob využívania sietí pripravované vždy na mieru konkrétnemu zákazníckemu prípadu. S cieľom najlepšej používateľskej spokojnosti, neustále monitorujeme prevádzkované Wi-Fi siete a upravujeme ich nastavenia podľa našich najlepších znalostí a rastúceho know-how.

Využitie nadstavby aero:LINK SPOT je v modernom obchodnom centre s kvalitnou Wi-Fi sieťou veľmi efektívne. Marketingoví špecialisti ocenia analytické informácie a komunikačné či reklamné nástroje, ktorých prínos vysoko prevažuje cenu samotného riešenia.
Príklady realizácií:
Europa Shopping Center Banská Bystrica (CBRE), OC Dubeň Žilina, OC Korzo Prievidza.
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
Verejné Wi-Fi a Smart City
Situácia:
Pre väčšinu vedúcich predstaviteľov miest nie je otázkou, či sa začne digitálna transformácia, ale kedy. To si vyžaduje jasnú víziu a trvalé, dlhodobé investície. Ak chcete maximalizovať svoje šance na úspech, minimálne tieto dva kritické komponenty sú dôležité pre každú iniciatívu digitálnej transformácie:
  • moderné širokopásmové pripojenia pre občanov a verejne dostupné Wi-Fi siete,
  • investičný plán, ktorý vám umožní vynaložiť úspory alebo príjmy vytvorené jednotlivými projektmi na opätovné investovanie do projektov.
Riešenie:
V spolupráci s našimi analytikmi vám navrhneme vhodný koncept pokrytia Wi-Fi sieťou pre vaše mesto, ktorý nezaťaží váš mestský rozpočet. V prípade dostupnosti podporných projektov alebo fondov – resp. možnosti uchádzania sa o ne, vám poskytneme aj naše know-how.

Informujte sa tiež o možnosti kombinácie Wi-Fi sietí s pokrokovými riešeniami nového internetu vecí lora:LINK, ktorý už dnes umožňuje riešiť v mestách inteligentné a efektívnejšie odpadové hospodárstvo, hromadné automatické meranie využívania vody a energií (elektrina, plyn, teplo), automatického systému pre parkoviská a ďalšie nové služby z oblasti Smart City.
Príklady realizácií:
Verejné Wi-Fi siete pre Mesto Banská Bystrica, Mesto Poprad, Mesto Brezno, Kultúrne zariadenia Petržalky (Bratislava), Park Andreja Hlinku (Bratislava – Ružinov), Hant Aréna (Bratislava).
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
Priemysel a výroba
Situácia:
Oblasť priemyslu a výroby je právom označovaná ako jedno z najťažších odvetví pre pokrytie Wi-Fi signálom. Častokrát sa stretávame s veľmi zložitým rádiofrekvenčným prostredím, ktoré ovplyvňujú napríklad kovové prekážky a materiály alebo výrobné stroje. Výnimkou nie sú ani prístupové body, ktoré musia vydržať priemyselnú prevádzku a faktory, ako zvýšená prašnosť či teploty dlhodobo okolo mrazu.
Riešenie:
Aj napriek týmto prekážkam dokážeme pre vás zrealizovať profesionálnu Wi-Fi sieť aj v takomto zložitom prostredí. Najčastejšie nasadenia sa realizujú v skladových priestoroch, kde koncové zariadenia primárne predstavujú čítačky čiarových kódov a notebooky.
Príklady realizácií:
ESA Logistika, K'Food Distribution, Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť.
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
Podujatia (krátkodobý prenájom)
Situácia:
Na kultúrnych, športových, spoločenských a ešte viac na prezentačných podujatiach, výstavách a konferenciách užívatelia očakávajú Wi-Fi pripojenie, ktoré môžu využiť pre zdieľanie svojich zážitkov najmä na sociálnych sieťach, alebo pre vybavenie svojich pracovných povinností na konferenciách a výstavách.
Riešenie:
Pokiaľ potrebujete pre svoje podujatie alebo udalosť zabezpečiť výkonné Wi-Fi pokrytie, je krátkodobý prenájom Wi-Fi riešenia aero:LINK výbornou voľbou. Máme skúsenosti so zabezpečením interiérových aj exteriérových podujatí, kde sa očakáva veľký počet používateľov.

Ak ste agentúra usporadujúca podujatia alebo si sami zabezpečujete akúkoľvek krátkodobú akciu (konferenciu, výstavu, koncert, športové podujatie...), zabezpečíme vám zapojenie a prenájom všetkých zariadení s potrebnými podpornými službami a poskytneme vám tak Wi-Fi konektivitu ako službu počas trvania vašej akcie.
Príklady realizácií:
Právnický kongres European Employment Lawyers Association (Bratislava – Reduta), Majstrovstvá sveta juniorov vo vodnom slalome (Bratislava-Čuňovo), Konferencia v hoteli Jasmín (Košice), Slovanet Beach Volleyball Cup (Poprad).
symbol Slovanetlogo Slovanet