PORTÁL SPOT
Inteligentné manažované Wi-Fi siete na mieru
Nadstavba aero:LINK SPOT
Wi-Fi Meraki analýzy
Pokročilý nástroj a portál pre analýzy návštevnosti, správania používateľov a pre komunikáciu s nimi
Nadstavba aero:LINK SPOT je pokročilý nadstavbový systém pre prevádzkovateľov otvorených a uzavretých Wi-Fi sietí. Poskytuje možnosti riadenia prístupu k sieti, monitorovanie, štatistiky a analýzy návštevnosti a využívania vašej siete, ako aj informačnú a reklamnú komunikáciu s používateľmi. Systém je prevádzkovaný v modernom cloudovom prostredí so širokými možnosťami administrácie a prispôsobenia pre konkrétne potreby.

Vhodným použitím nástroja aero:LINK SPOT výrazne zvýšite úžitok a efektívnosť vašich Wi-Fi sietí. Používaný je prakticky všade tam, kde je poskytované bezdrôtové pripojenie k internetu:
 • obchodné centrá a predajne,
 • klientské centrá a zóny – banky, poisťovne, služby, firemné a priemyselné priestory,
 • výstaviská, kongresové sály a prezentačné zariadenia,
 • reštaurácie, kluby, kaviarne a hotely,
 • športové haly a štadióny,
 • nemocnice,
 • školy a vzdelávacie zariadenia,
 • verejné dopravné prostriedky,
 • podujatia - konferencie, koncerty, športové akcie,
 • často navštevované ulice alebo námestia (riešenie Wi-Fi pre Smart City).
Wi-Fi Meraki reklamný nástroj
Komunikačný a reklamný nástroj
Vďaka riešeniu aero:LINK SPOT môžete svojim zákazníkom poskytovať cielené informácie, interaktívnu komunikáciu a samozrejme reklamu cez automatické prihlasovacie webové stránky do Wi-Fi siete. Vytvárate a manažujete ich prostredníctvom inteligentného nadstavbového portálu. Analýzou návštevnosti získate cenné informácie o správaní sa používateľov a ich lokalizácii.
Rýchly roaming pri zvýšenej bezpečnosti
 • Oslovte svojich návštevníkov a zákazníkov prostredníctvom portálu.
 • Premeňte svoju Wi-Fi sieť na komunikačný kanál so zákazníkmi.
 • Využite štatistické údaje o návštevníkoch na optimalizáciu svojich priestorov a aktivít.
 • Identifikujte svojich najhodnotnejších a najvernejších zákazníkov, keď vás navštívia a venujte im zvýšenú pozornosť.
Wi-Fi Meraki analýzy správania zákazníkov
Analytika správania sa zákazníkov
Zvýšte návštevnosť, lojalitu a priemernú veľkosť nákupov, či ich frekvenciu, prostredníctvom aktivít a zmien spustených na základe analýzy dát (napríklad cielenejšími akciovými ponukami).
Nástroj aero:LINK SPOT vďaka spojeniu s AP aero:LINK zaznamenáva a zobrazuje štatistiky pripojenia návštevníkov, alebo aj ich orientačnej polohy v reálnom čase. Táto funkcionalita je integrovaná do prístupových bodov.

Údaje zozbierané prostredníctvom AP sa synchronizujú s cloudovým kontrolérom, automaticky sa zaznamenávajú a zobrazujú sa v manažmente portálu. Pomáhajú sledovať vývoj návštevnosti predajne, čas strávený návštevou a podiel nových a opakovane sa vracajúcich návštevníkov. Hľadaním ich súvisu s ďalšími faktormi a realizáciou vhodných zmien je možné zvýšiť záujem a angažovanosť návštevníkov, ich lojalitu a v prípade obchodných prevádzok dosiahnuť aj rast tržieb.
Wi-Fi Meraki analytika novej generácie
Retailová analytika novej generácie
Detegujte, pripojte a oslovte
 • Detegujte: Zistite, ktoré vaše aktivity zvyšujú návštevnosť a lojalitu zákazníkov meraním vplyvu propagácie, kampaní a akciových ponúk. Vďaka analýzam identifikujte a replikujte najefektívnejšie z nich.
 • Pripojte: Rozšírte kanály svojho predaja zapojením zákazníkov prostredníctvom ich mobilných zariadení a sociálnych médií.
 • Oslovte: Oslovujte zákazníkov prostredníctvom zacielených vizuálnych reklám. Profitujte z častejšie opakovaných a dlhšie trvajúcich návštev a zvýšte tak priemernú veľkosť nákupu.
Zlepšujte aj ďalšie vplyvy vášho rastu
 • Miera zachytenia okoloidúcich: Zistite, v akých časoch, alebo súvislostiach, máte najviac návštevníkov a čo privádza zákazníkov do vašej predajne. Oslovte viac ľudí, ktorí prechádzajú okolo vašej predajne. Zvýšte podiel skutočných a potenciálnych návštevníkov.
  Miera zachytenia okoloidúcich
 • Miera angažovania: Vďaka zvýšeniu záujmu predĺžte čas strávený návštevníkmi v predajni. Využite čas strávený zákazníkmi pre maximalizáciu potenciálu predaja.
 • Lojalita: Identifikujte časť zákazníkov, ktorí vaše priestory navštevujú opakovane. Oslovte a motivujte ich cielenou reklamnou komunikáciou. Oslovte väčšiu časť nových návštevníkov, aby sa stali opakovanými návštevníkmi.
  Lojalita
 • Siete predajní alebo ich sekcie: Identifikujte rozdiely v správaní zákazníkov vo svojich viacerých predajniach alebo ich sekciách. Využite analýzy návštev a polohy porovnaním štatistík vo viacerých lokalitách predajní alebo ich sietí.
Wi-Fi Meraki prispôsobenie
Plne prispôsobiteľný podľa vašich potrieb
Riešenie aero:LINK SPOT umožňuje prostredníctvom moderných grafických webových stránok prezentovať vás, ako poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, získavať identifikačné údaje o používateľoch, vrátane štatistických a analytických dát, poskytovať reklamu a ďalšie služby.
Možnosti grafického návrhu a dizajnu
 • Jednoduchú prihlasovaciu stránku umožňuje vytvoriť aj grafický editor administračného rozhrania.
 • Prihlasovaciu stránku je možné pripraviť aj úplne na mieru v modernom, atraktívnom a responzívnom dizajne podľa vašich požiadaviek.
 • Optimalizovaný obsah pre všetky bežné zariadenia (notebook, tablet, telefón), operačné systémy a internetové prehliadače.
 • Obsah stránok môže byť selektívny pre rôzne lokality alebo siete.
 • Podpora viacerých jazykových verzií.
 • Stránka, alebo jej mutácie, môžu byť upravované aj z administračného rozhrania.
 • K príprave stránok vám poskytneme aj vlastné skúsenosti a rady.
 • Stránky si môžete vytvárať a upravovať prostredníctvom vašej agentúry alebo vo vlastnej réžii.
aero:LINK inteligentná Wi-Fi sieť
GDPR
Technológie, ktoré používa riešenie aero:LINK SPOT, sú plne v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) v Európskej únii (EÚ). Pomocou vylepšení, súvisiacich s nariadením GDPR, môžete dodržiavať osvedčené postupy ochrany údajov, to aj v prípade, že podnikáte mimo EÚ.
 • Podpora ochrany osobných údajov: Návštevníci si môžu skontrolovať pravidlá používania osobných údajov a potom ich prijať (spolu s vašimi zmluvnými podmienkami prístupu do siete) ešte pred prístupom na internet.
 • Verifikácia podľa veku: V prípade potreby mechanizmus verifikácie veku vyžaduje, aby návštevník pred vstupom na internet preukázal, že nie je maloletý.
 • Výslovné prijatie Zmluvných podmienok a pravidiel ochrany osobných údajov: Máte možnosť požiadať svojich návštevníkov, aby explicitne súhlasili s vašimi pravidlami služby, začiarknutím políčka predtým, ako dostanú prístup na internet.
 • Explicitné prihlásenie do propagácie: Funkcia explicitného prihlásenia umožňuje nastaviť predvolený stav prihlásenia do portálov na "nezaškrtnuté". Vaši návštevníci musia jednoznačne potvrdiť a súhlasiť, aby mohli získavať od vás propagačný obsah.
Inteligentné manažované Wi-Fi siete na mieru
symbol Slovanetlogo Slovanet